K L A N K - E N - K L E U R

Op deze website informeren wij u graag over Workshops Kerkmuziek die door de Protestantse Gemeente te Winterswijk worden georganiseerd: klank-en-kleur.

Wim Ruessink, cantor-organist van de Protestantse gemeente te Winterswijk zegt over klank-en-kleur:

“Kerkmusici, maar ook cantorijen en ensembles die muzikale medewerking verlenen, worden steeds vaker geconfronteerd met het ontstaan van andersoortige kerkdiensten naast de traditionele kerkdiensten.
Zo neemt de veelkleurigheid in kerken toe.
Veelal betekent dit ook dat er naast de liederen uit het huidige Liedboek voor de kerken van 1973 andersoortige liederen een plaats krijgen.
Zo neemt ook de veelklankigheid in kerken toe.

In 2013 verscheen het nieuwe liedboek!

In het nieuwe liedboek met de naam "Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk" komt een verscheidenheid aan repertoire. Zo wordt de veelklankigheid van de huidige protestantse kerkmuziek zichtbaar en hoorbaar.

Voor kerkmusici, cantorijen en ensembles betekent dit dat men zich nieuw repertoire eigen kan maken om zo een rol te spelen in de veelklankige kerk.

Een prachtige uitdaging, waaraan wij vanuit onze brede kerkmuziekpraktijk een impuls willen geven.

Kerkmusici, kerkmuzikanten, cantorijen en andere zanggroepen zijn van harte welkom bij onze workshops. Wij bieden hen klank-en-kleur."

Op de pagina Workshops ziet u welke activiteiten wij weer voor u in petto hebben.

 
Webdesign door Beeld en Ontwerp